Administratie en Jaarrekening

Elke ondernemer dient een deugdelijke administratie te voeren, die aan bepaalde eisen voldoet. In overleg met Consultis wordt bekeken hoe uw administratie zo optimaal mogelijk kan worden ingericht.

 

Eigen programma

Veel kunt u zelf doen met behulp van een door ons ontwikkeld en zeer simpel te bedienen programma "Dashboard". Ook is het mogelijk alles aan ons uit te besteden.

 

 

Jaarlijkse afspraak
Elk jaar in januari (of later als u dat wenst) bespreken wij met u de boekhouding, lopen met u de jaarresultaten door en bereiden deze voor op de aangifte inkomstenbelasting die iets later in het jaar wordt ingevuld. Dit kan gecombineerd worden met uw aangifte btw over (de laatste periode van) het afgelopen jaar.

 

Voordeliger
Doordat u zelf bepaalt hoeveel uren u uitbesteedt en hoeveel u zelf wilt doen kunt u vele honderden euro's per jaar voordeliger uit zijn. Alleen de werkelijk bestede uren worden aan u in rekening gebracht.

 

Tarief
Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief € 80,00 exclusief 21% btw per uur.
Voor het gebruik van het programma "Dashboard" rekenen wij een jaarlijkse gebruikersvergoeding

van € 80,00 exclusief 21% btw.
Indien Consultis bij u op bezoek komt, en u woont buiten Apeldoorn, dan wordt een vergoeding van € 0,25 excl. 21% btw per kilometer berekend.
Bij afstanden van meer dan 40 km enkele reis kan bovendien een uur reistijd in rekening worden gebracht.