Overige diensten

Voor de volgende diensten kunt u ook bij ons terecht:


Aangiftes voor de BV

  • het opstellen van de jaarrekening van de BV en het opmaken van de aangifte VPB (vennootschapsbelasting);
  • het opstellen van de aangifte Dividend, als uw BV een dividenduitkering heeft gedaan.

Voor elk bedrijf

  • het op orde brengen van achterstallige administratie, bijvoorbeeld na faillissement;
  • het opstellen van een businessplan bij startende ondernemers.

Automatisering
Daarnaast kunnen we u helpen bij sommige aspecten van de automatisering en informatievoorziening:

  • het maken van een begroting voor aanschaf van hard- en/of software;
  • uitvoeren van een second opinion bij projectplannen/begrotingen/offertes voor (grotere) projecten;
  • opleidingen Windows/Word/Excel voor u of uw personeel;
  • het verbeteren van Excel-rekenmodellen.

Speciale wensen
Als u speciale wensen hebt die niet in het bovenstaande rijtje staan, vertel het ons.